CNV000014

雖然底片機有很多台,還是不定時會拿起tvs來記錄平常生活,這次的底片是過期的konica...

CNV000015

 

CNV000016

 

CNV000076

 

CNV000017

tvs有方便的曝光補償功能,這捲全部+1

CNV000018

 

CNV000019

 

CNV000020

全站熱搜

cch1940 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()